Kunstdag Porta Mosana

28 augustus jongstleden heeft Porta Mosana een kunstdag georganiseerd met het thema ‘dag van respect’. Een aantal kunstenaars zijn gevraagd om een gastles te bedenken en te geven, gekoppeld aan een schoolvak.

Ik heb gekozen om een kunstwerk te maken, gekoppeld aan het vak wiskunde. Het uiteindelijke kunstwerk is een ruimtelijk object geworden gebaseerd op de gulden snede. Er hebben ongeveer 30 leerlingen aan meegewerkt, waardoor het kunstwerk als een puzzel is ontstaan. Ik ben erg trots op dit prachtige eindresultaat!
Het kunstwerk zal blijvend als identiteit in het wiskundelokaal opgehangen worden.